SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Fem sätt att höja din kreditvärdighet.
December 26th, 2013

Din kredit värdighet kan påverka alla sorts lån. Billån är inget undantag. En dålig kreditvärdighet är förknippad med högre räntor. Låneinstitut ser inte positivt på låneansökande med låg kreditvärdighet.

Det finns dock möjligheter att förbättra din kreditvärdighet.

Betala dina räkningar i tid varje månad. Det är ett effektivt sätt att höja din kreditvärdighet.

Ta hand om alla försenade räkningar och förberedd en realistisk plan som betalar dem på ett metodiskt sätt. Du behöver iaktta sträng ekonomisk disciplin.

Du får poäng genom att använda ditt kreditkort men samtidig ökar dina utlägg som du måste hålla nere till minimum. Utnyttja aldrig ditt kredit kort till maxgränsen.

Att hålla det lägre än 30% rekommenderas som ett sunt sätt av många ekonomiska experter.

Vi har alla kreditkort som vi inte använder regelbundet. Du kanske tror att  stänga dessa konton vore ett bättre alternativ.  Om du absolut vill höja din kreditvärdighet är detta inte ett effektivt alternativ.  Avslutade kreditkort sänker din kreditvärdighet.

Många av oss bryr sig inte om sina månatliga kreditkontoutdrag.  Utdrag kan emellertid innehålla fel och då måste du få det korrigerat så fort som möjligt.

Dessa åtgärder kommer att förbättra din kreditvärdighet.

För online billån, personliga lån och inteckningar gå till: http://www.alfabanken.se


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa