SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
För att få så billig el som möjligt
December 11th, 2013

För att få så billig el som möjligt, behöver du nuförtiden egentligen bara en dator med internetuppkoppling. Det finns en uppsjö av sidor där du kan jämföra elpriser och se vilket elbolag som kan erbjuda dig ett lämpligt elavtal. Sedan avregleringen av elmarknaden genomfördes i mitten av 90-talet har du som kund fått mer makt att påverka och jämföra elpriser. En sak man ofta pratar om när det handlar om att jämföra elpriser är så kallat fast pris och rörligt pris. Fast pris innebär, precis som det låter, att du betalar ett oförändrat pris för din el hela året. Ett rörligt pris innebär istället att elpriset baseras på tillgång och efterfrågan och kan därmed förändras kraftigt från månad till månad. Att jämföra elpriser månadsvis kan hjälpa dig att skapa dig en bättre uppfattning om hur mycket du kan komma att betala för årets olika månader.

Elpriserna baseras som sagt på tillgång och efterfrågan, och detta görs genom en så kallad elbörs. Elbörsen för de nordiska och baltiska länderna heter Nordpool och ägs gemensamt av de som kontrollerar de olika ländernas kraftnät, som t.ex. Svenska Kraftnät. Att förutse framtida elpriser är mycket svårt eftersom en rad olika faktorer måste vägas in. Till exempel kan mycket regn göra att vattenreserverna fylls på, vilket leder till en ökad tillgång på vattenkraft. En extra kylig vinter gör att efterfrågan på el ökar, eftersom vi då förbrukar mer el än om det är varmt ute. Det bästa sättet att veta vilket elavtal som passar dig är att ofta jämföra elpriser på nätet, eller att skaffa sig en förhandlare som ständigt håller dig aktiv som konsument. http://www.elpris.biz


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa