SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Varför du kan få ett fördelaktigt elavtal
December 25th, 2013

En stor andel av svenska folket är aktiva på elmarknaden med ett antal hushåll som antingen byter elleverantör eller tecknar nya avtal. Till exempel fanns det år 2011 ca 37% hushållskunder på den svenska elmarknaden. Det har skett en fortsatt uppgång i takt med ökad efterfrågan på el. Detta har resulterat i ökad konkurrens mellan elleverantörerna. Som resultat strävar de efter att tillhandahålla högkvalitativa tjänster till rimliga priser.

Om du vill skriva ett nytt avtal eller vill byta från din nuvarande leverantör till en annan, kan vi därför hjälpa dig att söka efter bästa leverantören för dig. Vi har kontakt med elleverantörerna och de ger oss billiga anbud. På så sätt kan vi säkerställa att du får el till billigare pris genom att vidarebefordra dessa anbud till dig. Som resultat hjälper vi dig att spara hundratals kronor.

Dessutom tar vi hand om all pappersexercis för ditt nya elavtal och skickar färdiga avtal till ditt hem för underskrift. Du kan också få råd och tips om hur man sparar el så att du inte spenderar onödigt mycket på el. Gå till billig-el.org för att för fler fakta om el och för prisjämförelser.


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa