SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Vilken bil ska du stjäla?
December 13th, 2013

Hade det funnits ett officiellt forum för biltjuvar så borde ämnet “vilken bil ska du stjäla” vara en väl besökt tråd. Ska du köpa en ny bil kan det också vara ett ämne att vara insatt i – för du vill ju inte köpa tjuvarnas favorit och löpa större risk att bli av med din nya dyrgrip.
De flesta som köper sig en ny BMW eller Audi är ganska medvetna om att dessa bilar är eftertraktade av biltjuvar. Därför ser de ofta till att ha ordentliga larm och extrautrustning som gör det svårt för tjuvarna att ta sig in.
Företaget Swiftcover har granskat 2 300 anmälningar om bilbrott mellan februari 2011 och februari 2012 och gjort en statistik utifrån den informationen. Ingen hade väntat sig att den bil som löper allra störst risk för ett inbrott är en Land rover Defender. Risken för inbrott i en sådan bil är hela fyra procent. Först därefter följer något mer väntade modeller, som BMW 7-serie och Audi A5.
En gemensam faktor med de mest stöldbegärliga bilarna är att de är populära internationellt. Då blir det enklare att få sålt en stulen bil, då man kan transportera den var som helst i Europa och världen och finna intresserade köpare.
Att vissa bilar är mer stöldbegärliga innebär för dig, som köpare av dem, att du kommer att få betala en högre försäkringspremie. För att hålla nere din premie kan du bland annat gå in på jämför bilförsäkring och hitta billigaste försäkringen för dig.


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa