SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Vitamin B och folsyratillskott förhindra migrän
July 1st, 2014

 

Ökat intag av folsyra och andra B-vitaminer kan minska frekvensen och svårighetsgraden av migränattacker, enligt en studie utförd av forskare från Genomics Research Center vid Australiens Griffith University.

Migrän kännetecknas av svår huvudvärk, ofta tillsammans med känslighet för ljus, ljud eller lukter, illamående, kräkningar, samt stickande sensationer. Åttio procent av alla migränpatienter lider av åtminstone en attack per månad. Attacker kan pågå upp till 72 timmar.

För närvarande behandlas migrän med potenta smärtstillande medel eller läkemedel mot illamående – med blandat resultat. Andra behandlingar inkluderar antidepressiva och beta-blockerare, som båda bär med sig risken för allvarliga och till och med farliga biverkningar.

I den aktuella studien har forskare gett 50 migränpatienter tillskott av folsyra och vitamin B. Enligt forskaren Lyn Griffiths, observerade de “en drastisk förbättring av frekvensen av huvudvärk, smärtans svårighetsgrad samt associerade handikapp för dem som behandlas.”

Forskarna misstänkte att B-vitamin skulle visa sig vara effektiva eftersom de är kända för att hjälpa till att reglera nivåerna av aminosyran homocystein. Genetisk forskning har visat att en mutation eller ett fel i genen MTHFR resultat både i förhöjda homocysteinnivåer och en ökad risk för migrän. Höga nivåer av homocystein har också kopplats till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och stroke.

 

Migrän är det vanligaste neurologiska tillståndet i världen – med ca 6 till 15 procent av alla vuxna män som lider minst en attack per år och 14 till 35 procent av alla vuxna kvinnor. Mellan 12 och 28 procent av befolkningen kommer att drabbas av minst en attack i sin livstid.

 

Blev du intresserad av att ta reda på mer om folsyra nu? Bästa tipset för dig, som är intresserad av folsyra, är att du surfar in på www.folsyra.org och läser vidare där. Detta är ett bra ställe att hitta den information du söker efter.


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa